Wat is een rentekrediet?

Wat is een rentekrediet?

Het rentekrediet lijkt veel op het doorlopend krediet. Ook bij het rentekrediet heeft u de mogelijkheid om tot een vastgesteld limiet onbeperkt bedragen op te nemen. Bij een standaard doorlopend krediet vinden er tijdens de looptijd aflossingen plaats van het geld dat u opgenomen heeft. Bij het rentekrediet is deze aflossing geen verplichting. Het maandelijks betalen van de rente volstaat.

Bij een rentekrediet spreekt u met de kredietverstrekker een kredietlimiet af. Boven dit bedrag kunt u geen geld opnemen. Binnen het limiet staat het u vrij geld op te nemen wanneer u wilt. U heeft geen verplichtingen wat betreft het bestedingsdoel van het opgenomen geld. Rente betaalt u alleen over het bedrag dat u opgenomen heeft. U heeft bij het rentekrediet geen verplichting tot aflossing. Wel wordt van tevoren een periode vastgelegd met de kredietverstrekker voor het ontbreken van die verplichting. Na de vooraf afgesproken aflossingsvrije periode bekijkt de kredietverstrekker of u in aanmerking komt voor een nieuwe aflossingsvrije periode. Wanneer dit niet zo is, wordt het rentekrediet omgezet in een doorlopend krediet en betaalt u per maand een bepaald bedrag aan zowel rente als aflossing. U kunt na het aflopen van de aflossingsvrije periode ook zelf kiezen voor een vorm met aflossingen. Een aflossingsvrije periode bestaat vaak uit vijf jaar.

Er ligt geen maximale looptijd vast voor het rentekrediet. U kunt in principe net zolang over het aflossen doen als nodig. Hierdoor kunt u gedurende een vrij lange tijd aan het rentekrediet, en de schulden daarvan, vast zitten. Vaak wordt daarom gekozen voor het rentekrediet wanneer u weet dat u in de toekomst weer genoeg eigen geld heeft om af te lossen. Het rentekrediet wordt veel aangevraagd door bijvoorbeeld mensen die net getrouwd zijn of aan het begin van hun carrière staan.

Voor het afsluiten van een rentekrediet moet u minimaal 18 jaar zijn. De maximale leeftijd ligt in veel gevallen op 65 jaar. Daarnaast dient u een vast dienstverband te hebben om voor een rentekrediet in aanmerking te komen. Een uitkering van de sociale dienst valt hier niet onder. De rente die u betaalt is gedurende de gehele looptijd variabel en kan daardoor per maand verschillen. Net als bij andere leningen wordt de rente bepaald door onder meer de marktrente. Doordat u gedurende een bepaalde periode niet verplicht bent af te lossen, heeft het rentekrediet de laagste maandlasten in vergelijking met andere leningen. U kunt aan het einde van een betalingsperiode met slechts rente het geleende bedrag in één keer aflossen.

Comments are closed.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!