6. Geld lenen met een spaarplan

6. Geld lenen met een spaarplan

Spaarkrediet

Het spaarkrediet betreft een consumptief krediet met een speciaal voordeel. U betaalt maandelijks een premie voor een spaarproduct waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. Hierdoor profiteert u van belastingvoordeel.

Wat is een spaarkrediet

Een spaarkrediet is een doorlopend krediet met een speciale manier van aflossen. Dit gebeurt aan de hand van een speciaal spaarplan – bestaande uit een levensverzekering – waarmee een bedrag wordt gespaard.

U lost pas aan het einde van de looptijd af en profiteert hierdoor van belastingvoordeel.

Looptijd
De looptijd van een spaarkrediet is over het algemeen veel langer dan bij andere vormen van consumptief krediet. Tijdens de looptijd vergoedt u enkel de rente over het openstaande saldo en een premie voor het spaarplan. U kan aflossen na 5, 10 of 15 jaar.

Rente
Net als ieder ander doorlopend krediet, kent ook het spaarkrediet een variabele rente die afhankelijk is van de actuele marktrente. De rente op een spaarkrediet kan tussentijds dalen of stijgen.

Aanbod
Het spaarkrediet kent een relatief klein aanbod. Veel kredietverstrekkers willen zich door de werking niet bezighouden met het verstrekken van spaarkredieten. A1b Krediet biedt echter wel mogelijkheden voor het afsluiten van een spaarkrediet.

Het spaarplan

Dankzij de speciale werking van het spaarkrediet, weet u van fiscale voordelen te profiteren. U hebt tussentijds de mogelijkheid om zonder boete te betalen af te lossen, maar bent dit niet verplicht.

Levensverzekering
Aan de hand van de levensverzekering die aan het spaarkrediet gekoppeld is, wordt de aflossing bijeen gespaard. Na een bepaalde periode keert de verzekering een bedrag uit waarmee uw openstaande schuld wordt afgelost.

Overlijden
Het voordeel van de levensverzekering, is o.a. dat u uw nabestaanden niet opscheept met een schuld, mocht u komen te overlijden. U bent hiertegen beschermt. De verzekering kan ook een hoger bedrag uitkeren dan uw leenschuld. Dit wordt aan u of uw nabestaanden uitgekeerd.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!