Online Geld Lenen

Online Geld Lenen

Het lenen van geld online gebeurt door middel van het afsluiten van een lening. Hiervoor kunt u onder meer terecht bij de banken of commerciële kredietverstrekkers. Zij verschaffen leningen in verschillende soorten en maten. U beschikt onder verschillende voorwaarden over een bepaalde hoeveelheid geld. Online geld lenen kan onder andere in de vorm van een doorlopend krediet (beschikking over onbeperkt geld tot limietbedrag), persoonlijke lening (vast bedrag lenen), rentekrediet (lenen zonder aflossing tijdens looptijd) of spaarkrediet.

Online lenen wordt steeds gemakkelijker. U beschikt vaak snel en gemakkelijk over geld dat u zelf niet heeft. Toch zijn er een aantal zaken waar u bij het afsluiten van een lening rekening mee moet houden. Het geld dat u leent, moet u binnen een bepaalde periode aflossen. Bij een persoonlijke lening ligt deze periode vast. Bij andere leningen bepaalt u deels zelf hoe lang u doet over terugbetaling. Het geleende bedrag terug betalen is hoe dan ook vereist. In veel gevallen lost u al tijdens de looptijd van de lening af. U betaalt dan per maand een vast bedrag aan rente en aflossing.

Wanneer u geld leent, moet u ter compensatie over het geleende bedrag rente betalen. De rente betreft een vast of variabel percentage. Bij een vaste rente betaalt u gedurende de hele looptijd van de lening hetzelfde percentage. Bij een variabel rentepercentage is dit niet het geval en kunnen er schommelingen zijn. Het rentepercentage verschilt per leningsoort en vaak ook nog per leningaanbieder. Bovendien hanteren kredietverstrekkers en banken verschillende voorwaarden. Belangrijk is daarom van te voren leningen en aanbieders met elkaar te vergelijken om tot de beste keuze te komen. Wanneer u een lening afsluit die u eigenlijk niet kunt betalen, heeft dit vele negatieve consequenties in de toekomst.

Alle leningen en kredieten (ook rood staan en mobiele telefonie abonnementen) worden tot slot geregistreerd bij het BKR in Tiel. Dit gebeurt voor leningen tussen de €500 en €12.500 met een looptijd van minstens drie maanden. Er worden gegevens over de leenovereenkomst en betalingen geregistreerd. Wanneer u betalingsachterstanden krijgt, wordt u een zogenoemde negatieve BKR codering toegekend. Het wordt daarmee in de toekomst moeilijker om een nieuwe lening, of hypotheek, af te sluiten, omdat u leningaanbieders u als een risico beschouwen.

Comments are closed.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!