7. Spaar-Levenshypotheek

7.  Spaar-Levenshypotheek

Verschillende kredietverstrekkers bieden onder namen als Future Hypotheek Plan,  Meegroeihypotheek, Spaar-Toekomsthypotheek, etc. een mogelijkheid om over een deel van de spaarpremies een creditrente te krijgen, die even hoog is als de hypotheekrente. Het is dus net als bij de spaarhypotheek.

Tegelijkertijd word de rest van de premies in aandelenfondsen te beleggen (zoals bij de beleggingshypotheek). Op die manier kan een mix samengesteld worden van beleggen en sparen.

Tijdens de looptijd kan de verdeling van de spaarpremies over verschillende fondsen veranderd worden. Vaak kan zelfs het reeds gespaarde kapitaal geheel of gedeeltelijk in andere fondsen ondergebracht worden. De reden hierachter is dat de beheerders van het geld de best mogelijke resultaat proberen te realiseren maar tegelijkertijd ook het risico willen minimaliseren.

Daarmee kan ook de verhouding sparen en beleggen tussentijds nog aangepast worden.

Voordeel is dat de spaar/levenshypotheek gelden dezelfde fiscale voorwaarden  heeft als de levenshypotheek.

Verschillende soorten hypotheken:

 • Lineaire Hypotheek
 • Annuïtaire Hypotheek
 • Aflossingsvrije Hypotheek
 • Hypothecaire Krediet
 • Levenshypotheek-Beleggingshypotheek
 • Spaarhypotheek
 • Spaar-Levenshypotheek
 • Effecten hypotheek
 • Related Articles:


  Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

  Incoming search terms:

  • soorten sparen
  • spaar lening
  • spaarlevenshypotheek
  This entry was posted in Hypotheek.

  Comments are closed.